ក្រញ៉ាញ់នាងប្រែ - លី បែង្គ - Ly Bank [OFFICIAL MUSIC VIDEO ] TOP Music (ភ្ជុំបិណ្ឌ២០២០)

21 Views
Published
សូមស្វាគមន៍នូវបទទីមួយសំរាប់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ របស់Top music
Production: TOP Music
Type: Official Music Video
បទ៖ ក្រញ៉ាញ់នាងប្រែ
ច្រៀងដោយ៖ លី បែង្គ - Ly Bank
និពន្ធបទភ្លេង និង Melody ៖ សុធី ឡយ
និពន្ធទំនុក​ច្រៀង ៖ ខេរី
ថតដោយ៖ Phano & Seth Mini
កាត់ ៖ Gee
#TopMusic #លី បែង្គ #LyBank #រញ៉ាញ់នាងប្រែ#ភ្ជុំបិណ្ឌ២០២០
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
Category
TOP MUSIC
Be the first to comment